TKT (Työtä, Koulutusta, Tukea)

Toiminnan tavoitteet
Hankkeessa valmennetaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä työmarkkinoiden käyttöön. Hankkeessa selvitämme esteitä, jotka vaikeuttavat työllistymistä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
Tarvittaessa ohjataan heidät eteenpäin työllistymistä parantaviin toimenpiteisiin.

Osallistujille tarjolla olevat palvelut
Hanke koostuu  työmarkkinavalmiuksia kehittävästä
työpajatoiminnasta, yksilövalmennuksesta sekä  erilaisista  lyhytkoulutuksista(mm. työnhakukoulutus.)
Tarjoamme pintakäsittely- ja rakennus-, veneen kunnostus-  sekä kiinteistöhuolto- alan työtehtäviä. Lisätietoa pajoista Pajat-linkin alla.

Yritysyhteistyö
Nuorten TyöTuki ry on tehnyt yritysyhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan. Tämä toimintatapa on meidän perustoimintojamme.
Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään työllisyyttä edistävien viranomaisten, kolmannen sektorin sekä yritysten ja ammattioppilaitosten kanssa.

Rahoitus
Hanketta rahoittavat Aluehallintovirasto sekä Turun kaupunki.

 luotkump_pysty_nega_CMYK_v1