TKT (Työtä, Koulutusta, Tukea)

Toiminnan tavoitteet
Hankkeessa valmennetaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä työmarkkinoiden käyttöön. Hankkeessa selvitämme esteitä, jotka vaikeuttavat työllistymistä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
Tarvittaessa ohjataan heidät eteenpäin työllistymistä parantaviin toimenpiteisiin.

Osallistujille tarjolla olevat palvelut
Hanke koostuu seuraavista työmarkkinavalmiuksia kehittävistä toiminnoista:
työpajatoiminta, yksilövalmennus, erilaiset lyhytkoulutukset (mm. työnhakukoulutus) ja suomen kielen opetus maahanmuuttajille.
Tarjoamme puu- ja rakennus-, venepaja- ja tekstiilialan sekä kaupan alan työtehtäviä. Lisätietoa pajoista Pajat-linkin alla.

Yritysyhteistyö
Nuorten TyöTuki ry on tehnyt yritysyhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan. Tämä toimintatapa on meidän perustoimintojamme. Mahdollisimman moni asiakkaista pääsee tutustumaan johonkin yhdistyksen yhteistyö-/kummiyrityksistä.
Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään työllisyyttä edistävien viranomaisten, kolmannen sektorin sekä yritysten ja ammattioppilaitosten kanssa.

Rahoitus
Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen TE-toimisto, Aluehallintovirasto sekä Turun kaupunki.

 luotkump_pysty_nega_CMYK_v1