Nuorten TyöTuki ry

Nuorten Työtuki ry on vuodesta 1996 toiminut yksityinen , välityömarkkinoilla toimiva yhdistys.

Nuorten TyöTuki ry tarjoaa pitkään työelämän ulkopuolella olleelle tai ensi kertaa työelämään pyrkivälle Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaalle tehokkaita polkuja työhön ja koulutukseen sekä tarjoaa paikan sosiaaliselle vahvistumiselle, arjen hallinnan parantamiselle ja yhteisössä toimimiselle. Toimintamuotoinamme ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja meillä on myös mahdollisuus suorittaa koulujen työelämäjaksoja. Tarjoamme myös palkkatukipaikkoja 100% palkkatukeen oikeutetuille. 

Toimintaa toteutetaan  pajoillamme. Nuorten TyöTuen  ohjaajina työskentelevät  yksilövalmennuksen  sekä työvalmennuksen ammattilaiset.

Toiminnassamme noudatamme lakeja ja asetuksia ja ohjaustyömme perusranka pohjautuu työelämän pelisääntöihin.  Toimintamme arvoina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja terveet elämäntavat.

Yritysyhteistyö

Nuorten TyöTuki ry on tehnyt yritysyhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan. Tämä toimintatapa on meidän perustoimintojamme.
Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään työllisyyttä edistävien viranomaisten, kolmannen sektorin sekä yritysten ja ammattioppilaitosten kanssa.

Rahoitus

Toimintaamme rahoittavat Aluehallintovirasto sekä Turun kaupunki. Kaikki palveluistamme ja tuotteistamme saadut tuotot käytetään toimintamme ylläpitämiseen ja kehittämiseen.