Pajat

Pajoillamme tutustutaan erilaisiin työtehtäviin, opiskellaan uutta ja annetaan näyttöjä nykyisistä työtaidoista sekä testataan omaa jaksamista ja työkykyä. Pajoilla tunnistetaan myös omia vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja, saadaan tukea arjenhallintaan ja hyvinvointiin. 

Nuorten TyöTuki ry:ssa on mahdollista suorittaa pajojen työtehtävissä opittujen taitojen perusteella näyttöjä mm. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan(toimitilahuoltaja), tekstiili- ja muotialan, media-alan, pintakäsittely- ja puualan sekä kasvatus- ja ohjausalan ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden opinnoissa. Ammatillisten alojen näytöistä sovitaan aina ennen opinnollistamisen aloitusta työllisyyspalveluiden kanssa ja yhteistyö tehdään ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteistyössä.